RENOFLOOR – DOŚWIADCZENIE I
PROFESJONALIZM - WARSZAWA

 

O firmie RENOFLOOR – czym się zajmujemy?

 
 

Od ponad sześciu lat pracujemy na rynku posadzek , ze szczególnym upodobaniem do posadzek w garażach. Zrealizowane do chwili obecnej ponad 200 000 m2 posadzek w garażach podziemnych i naziemnych, w ponad 40 obiektach, skłania nas do sformułowania następujących wniosków:

 

 • 20% obiektów garażowych posiada skuteczne rozwiązania w zakresie nawierzchni i odwodnienia
 • 5 lat – jest to maksymalny okres eksploatacji garażu, po którym nawet najlepsze rozwiązania wymagają renowacji i częściowej wymiany

 

Wszystkie roboty remontowe które prowadzimy dla naszych klientów, wykonywane są na podstawie Oceny Technicznej, Ekspertyzy lub Dokumentacji Projektowej.
Część z tej dokumentacji możemy, przygotować nieodpłatnie jako załączniki do oferty.

Ocena Techniczna

 

Przed założeniem oferty dokonujemy przeglądu zastosowanych rozwiązań. Oceniamy zakres już istniejących lub potencjalnych uszkodzeń.

 

Ocena techniczna obejmuje m.in.:

 • badanie przyczepności nawierzchni (próby pull-off)
 • przegląd szczelin dylatacyjnych
 • przegląd systemu odwodnienia
 • inwentaryzację uszkodzeń

Ekspertyza

 

W uzasadnionych przypadkach przed przystąpieniem do robót istnieje konieczność wykonania ekspertyzy oraz oceny stanu technicznego konstrukcji.

 

Opracowanie takie może dotyczyć:

 • badania wilgotności podłoża, szczególnie w przypadku płyt dennych
 • badania wytrzymałości na ściskanie rdzeni betonowych pobranych z odwiertów
 • badania chemiczne na zawartość soli szkodliwych dla materiałów budowlanych (np. chlorków, siarczanów, azotanów)
 • badania karbonatyzacji betonu
 • analizy statycznej i dynamicznej konstrukcji

Dokumentacja projektowa

 

W przypadku dużych zakresów robót niejednokrotnie realizowanych przez kilka lat często niezbędne jest przygotowanie dokumentacji projektowej.

 

Dokumentacja najczęściej obejmuje:

 • projekt architektoniczno-budowlany
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
 • przedmiar oraz kosztorys inwestorski